Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes

Rentowność sprzedaży
Stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

Rentowność EBIT
Stosunek EBIT do przychodów z działalności operacyjnej.

Rentowność wyniku netto ze sprzedaży
Stosunek EBIT do przychodów ze sprzedaży.

Narzut wyniku netto ze sprzedaży
Stosunek EBIT do kosztów sprzedaży.

Rentowność aktywów
Stosunek zysku netto do aktywów ogółem.

Rentowność kapitału własnego
Stosunek zysku netto do kapitału własnego.

Rentowność operacyjna aktywów
Stosunek EBIT do aktywów ogółem.