Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: MPGK KROSNO SP. Z O.O. LUB MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE

Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000038218

NIP

6840001341

REGON

370374107

Adres siedziby

Fredry 12, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

114 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, za wyjątkiem określonym w ust. 2. 2. Przy zaciąganiu przez spółkę zobowiązań, których wartość nie przekracza równowartości 24. 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), spółkę reprezentować może jednoosobowo prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

18 maja 2005 r.

RKR-39/2005

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  114 mln zł

  Liczba udziałów

  227959

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

126,4 tys. zł

2021 r.

55 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2019 r.

77,2 tys. zł

2018 r.

8,1 mln zł

2017 r.

33,9 mln zł

2016 r.

668,4 tys. zł

2015 r.

31 tys. zł

2014 r.

33,8 tys. zł

2013 r.

129,3 tys. zł

2012 r.

12,7 mln zł

2011 r.

290,9 tys. zł

2010 r.

3 tys. zł

2009 r.

2,8 tys. zł

2008 r.

16,3 tys. zł

2007 r.

90,6 tys. zł

2006 r.

1,6 mln zł

2005 r.

751,1 zł

2004 r.

127,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
127,9 tys. zł 751,1 zł 1,6 mln zł 90,6 tys. zł 16,3 tys. zł 2,8 tys. zł 3 tys. zł 290,9 tys. zł 12,7 mln zł 129,3 tys. zł 33,8 tys. zł 31 tys. zł 668,4 tys. zł 33,9 mln zł 8,1 mln zł 77,2 tys. zł 4,1 mln zł 55 mln zł 126,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

171,4 mln zł

87,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 735 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V W KROŚNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000