Poprzednio

ELKOP ENERGY

Nazwa pełna

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000380413

NIP

7743193164

REGON

142684184

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 18 / 10, 00-478 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 marca 2011 r.

Kapitał zakładowy

9,7 mln zł

Kapitał wpłacony

9,7 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,3 tys. zł

2023 r.

479,1 tys. zł

2022 r.

443,4 tys. zł

2021 r.

115,9 tys. zł

2020 r.

1,2 mln zł

2019 r.

22,6 tys. zł

2018 r.

6,4 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6,4 tys. zł 22,6 tys. zł 1,2 mln zł 115,9 tys. zł 443,4 tys. zł 479,1 tys. zł 3,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.GENERGY.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010