Nazwa pełna

EUROPEJSKA FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT INNOWACJI

KRS

0000373435

NIP

8883094066

REGON

340850399

Adres siedziby

Toruńska 148, 87-800 Włocławek, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 grudnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony do składania oświadczeń woli jest prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010