Nazwa pełna

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000370919

NIP

8361676510

REGON

750721670

Adres siedziby

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 listopada 2010 r.

Kapitał zakładowy

2,9 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

2,9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

150,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu działający łącznie bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

BFT

Liczba wyemitowanych akcji:

2,9 mln

Wartość rynkowa:

4,9 mld zł

Decyzje UOKiK

7 grudnia 2021 r.

DOK-5/2021

Porozumienia ograniczające konkurencję

30 grudnia 2020 r.

DOK-6/2020

Porozumienia ograniczające konkurencję

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 24 czerwca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BENEFIT SYSTEMS S.A. ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 13 stycznia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 23 listopada 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 9 października 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

30 tys. zł

2022 r.

30 tys. zł

2021 r.

23,5 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2013 r.

1,8 tys. zł

2012 r.

4,6 tys. zł

2012
2013
2020
2021
2022
2023
4,6 tys. zł 1,8 tys. zł 5,3 mln zł 23,5 mln zł 30 tys. zł 30 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010