Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

30 tys. zł

2021 r.

24,7 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2013 r.

1,8 tys. zł

2012 r.

4,6 tys. zł

2012
2013
2020
2021
2022
4,6 tys. zł 1,8 tys. zł 5,3 mln zł 24,7 mln zł 30 tys. zł