Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

30 tys. zł

2022 r.

30 tys. zł

2021 r.

23,5 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2013 r.

1,8 tys. zł

2012 r.

4,6 tys. zł

2012
2013
2020
2021
2022
2023
4,6 tys. zł 1,8 tys. zł 5,3 mln zł 23,5 mln zł 30 tys. zł 30 tys. zł