Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

24,7 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2013 r.

1,8 tys. zł

2012 r.

4,6 tys. zł

2012
2013
2020
2021
4,6 tys. zł 1,8 tys. zł 5,3 mln zł 24,7 mln zł