Nazwa pełna

POLIMEX SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000368639

NIP

6762430877

REGON

121370341

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 października 2010 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU

    WICEPREZES ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A., SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW POLIMEX SPV1 SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW