Nazwa pełna

GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000003679

NIP

5250003551

REGON

011135378

Adres siedziby

Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

160 mln zł

Kapitał wpłacony

160 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

10 listopada 2005 r.

DOK-137/2005

Kontrola koncentracji

6 września 2004 r.

DOK-84/2004

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 stycznia 2021 r.

  PROKURA POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁAŁNOŚCIĄ SPÓŁKI.

 • Od 27 stycznia 2021 r.

  PROKURA POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁAŁNOŚCIĄ SPÓŁKI.

 • Od 27 stycznia 2021 r.

  PROKURA POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁAŁNOŚCIĄ SPÓŁKI.

 • Od 10 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,4 mln zł

2022 r.

8,7 mln zł

2021 r.

17,6 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2019 r.

642,5 tys. zł

2018 r.

32,5 mln zł

2017 r.

28,2 mln zł

2016 r.

1,7 mln zł

2012 r.

39,7 tys. zł

2010 r.

102,5 tys. zł

2009 r.

11 tys. zł

2007 r.

77,3 tys. zł

2006 r.

53,7 tys. zł

2005 r.

74,6 tys. zł

2004 r.

30,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30,5 tys. zł 74,6 tys. zł 53,7 tys. zł 77,3 tys. zł 11 tys. zł 102,5 tys. zł 39,7 tys. zł 1,7 mln zł 28,2 mln zł 32,5 mln zł 642,5 tys. zł 5,3 mln zł 17,6 mln zł 8,7 mln zł 13,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

135,8 mln zł

55,7 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 44181 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000