Poprzednio

IMPEXMETAL

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

131,9 mln zł

54,4 mln zł