Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 24, obowiązujące od 4 września 2019 r.

Nazwa pełna

POLISH PEPTIDE LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365693

NIP

7010260858

REGON

142624220

Data rejestracji

21 września 2010 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  30.07.2019

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku powołania jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu i jest upraniony do samodzielnej reprezentacji spółki

Wspólnicy
 • Od 19 września 2011 r.

  Wartość udziałów

  4.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  87

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011