Nazwa pełna

POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000036552

NIP

5540311775

REGON

091267838

Data rejestracji

17 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

61,8 mln zł

Kapitał wpłacony

61,8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

41,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

136,7 mln zł

64,8 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.PESA.PL

Adres e-mail

PESA@PESA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3656 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015