Nazwa pełna

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000365210

NIP

5833103672

REGON

221037360

Adres siedziby

Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 września 2010 r.

Kapitał zakładowy

333,8 mln zł

Kapitał wpłacony

333,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 19 stycznia 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM

  • Od 19 stycznia 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,8 mln zł

2021 r.

28,4 tys. zł

2020 r.

14,7 tys. zł

2019 r.

29,5 tys. zł

2018 r.

46,3 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
46,3 tys. zł 29,5 tys. zł 14,7 tys. zł 28,4 tys. zł 14,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

89,1 mln zł

61,7 mln zł

2007 - 2013

1

1,1 mld zł

624,3 mln zł

Łącznie

2

1,1 mld zł

686 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PKM-SA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012