Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

89,1 mln zł

61,7 mln zł

2007 - 2013

1

1,1 mld zł

624,3 mln zł

Łącznie

2

1,1 mld zł

686 mln zł