Nazwa pełna

QUICKICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000364201

NIP

5252484649

REGON

142492792

Adres siedziby

Elektoralna 9 / 17, 00-137 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2010 r.

Kapitał zakładowy

278,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie. -w przypadku gdy zarząd spółki będzie składał się z więcej niż 1 (jednego) członka zarządu, spółka reprezentowana będzie przez 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie, przy czym w przypadku powołania wiceprezes zarządu, w każdym przypadku jednym z działających w imieniu spółki członków zarządu winien być wiceprezes zarządu.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

500 tys. zł

2013 r.

255,5 tys. zł

2012 r.

91 tys. zł

2012
2013
2014
91 tys. zł 255,5 tys. zł 500 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.QUICKICE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010