Poprzednio

CORPOUH

Nazwa pełna

MNUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000360600

NIP

5213572556

REGON

142478480

Adres siedziby

Puławska 233 / B5, 02-715 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 lipca 2010 r.

Kapitał zakładowy

8,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowania jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w przypadku powołania wiceprezesa, w każdym przypadku jednym z działających w imieniu spółki członków zarządu winien być wiceprezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2014 r.

819,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MNUMI.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010