Nazwa pełna

"INTER ENERGIA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000035636

NIP

9521811869

REGON

016011764

Adres siedziby

Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Kapitał wpłacony

2,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do reprezentowania i składania oświadczeń oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania, składania oświadczeń i podpisywania dokumentów upoważniony jest prezes zarządu oraz członek zarządu działający łącznie lub dwóch członków zarządu łącznie albo łącznie członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

81,8 tys. zł

2020 r.

482,9 tys. zł

2019 r.

362,2 tys. zł

2012 r.

4,7 tys. zł

2007 r.

6,2 tys. zł

2006 r.

13,9 tys. zł

2005 r.

5,5 tys. zł

2005
2006
2007
2012
2019
2020
2021
5,5 tys. zł 13,9 tys. zł 6,2 tys. zł 4,7 tys. zł 362,2 tys. zł 482,9 tys. zł 81,8 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@INTERENERGIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 57203 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000