Nazwa pełna

TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000352242

NIP

6570309803

REGON

290036480

Adres siedziby

Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 kwietnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

68,5 mln zł

Kapitał docelowy

13 mln zł

Kapitał wpłacony

68,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu działający z prokuremtem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

60,9 tys. zł

2021 r.

6,7 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

197,5 tys. zł

2018 r.

115,8 tys. zł

2017 r.

117,6 tys. zł

2016 r.

162,5 tys. zł

2015 r.

207,4 tys. zł

2014 r.

183,5 tys. zł

2013 r.

119,7 tys. zł

2012 r.

364,5 tys. zł

2011 r.

79,8 tys. zł

2010 r.

91,9 tys. zł

2009 r.

73,4 mln zł

2008 r.

82,8 tys. zł

2007 r.

50,1 tys. zł

2006 r.

44,1 tys. zł

2005 r.

38,7 tys. zł

2004 r.

25,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25,2 tys. zł 38,7 tys. zł 44,1 tys. zł 50,1 tys. zł 82,8 tys. zł 73,4 mln zł 91,9 tys. zł 79,8 tys. zł 364,5 tys. zł 119,7 tys. zł 183,5 tys. zł 207,4 tys. zł 162,5 tys. zł 117,6 tys. zł 115,8 tys. zł 197,5 tys. zł 3,1 mln zł 6,7 mln zł 60,9 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.TARGIKIELCE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE