Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 11 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

JKG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348191

NIP

9542688747

REGON

241413511

Data rejestracji

17 lutego 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sosnowa 2 / 5, 41-503 Chorzów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badanie rynku i opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 17 lutego 2010 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 lutego 2010 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010