Nazwa pełna

JKG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000348191

NIP

9542688747

REGON

241413511

Data rejestracji

17 lutego 2010 r.

Data ostatniej zmiany

11 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Sosnowa 2 / 5, 41-503 Chorzów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 17 lutego 2010 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 lutego 2010 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010