Nazwa pełna

SMARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000034680

NIP

8970009276

REGON

930540765

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

253 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa w przypadku powołania zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo, członek zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie.

Wspólnicy
 • Od 9 sierpnia 2001 r.

  93 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 154 (STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2506 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001