Nazwa pełna

"SUPON USŁUGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000346063

NIP

5423154368

REGON

200327887

Adres siedziby

Octowa 3 / 15, 15-399 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

11,32 %

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  409,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  8182

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 czerwca 2014 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  32050

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  1,6 mln zł

  Liczba udziałów

  32050

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

21,6 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

51,2 tys. zł

2013 r.

1 mln zł

2013
2019
2020
2021
1 mln zł 51,2 tys. zł 1 mln zł 21,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

101,5 tys. zł

51,2 tys. zł

2007 - 2013

1

1,7 mln zł

875,8 tys. zł

Łącznie

2

1,9 mln zł

927 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017