Poprzednio

VERTIGO INVESTMENTS

Nazwa pełna

ESTELLIGENCE EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000343647

NIP

5272707420

REGON

142204280

Adres siedziby

Postępu 18A, 02-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

51 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  17 tys. zł

  Liczba udziałów

  340

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  17 tys. zł

  Liczba udziałów

  340

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  17 tys. zł

  Liczba udziałów

  340

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009