Nazwa pełna

ZAKŁADY USŁUGOWE "EZT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000330118

NIP

6442856793

REGON

273758538

Adres siedziby

Modrzewiowa 7, 41-219 Sosnowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 maja 2009 r.

Kapitał zakładowy

505,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

505,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,4 mln zł

2021 r.

2,6 mln zł

2020 r.

2,8 mln zł

2019 r.

2,8 mln zł

2018 r.

3,3 mln zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

3 mln zł

2015 r.

3,8 mln zł

2014 r.

5,6 mln zł

2013 r.

8,3 mln zł

2012 r.

8,9 mln zł

2011 r.

10 mln zł

2010 r.

11,4 mln zł

2009 r.

9,1 mln zł

2008 r.

6,4 mln zł

2007 r.

4,8 mln zł

2006 r.

3,8 mln zł

2005 r.

3,1 mln zł

2004 r.

1,7 mln zł

2003 r.

1,1 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mln zł 1,7 mln zł 3,1 mln zł 3,8 mln zł 4,8 mln zł 6,4 mln zł 9,1 mln zł 11,4 mln zł 10 mln zł 8,9 mln zł 8,3 mln zł 5,6 mln zł 3,8 mln zł 3 mln zł 3,1 mln zł 3,3 mln zł 2,8 mln zł 2,8 mln zł 2,6 mln zł 2,4 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.EZT.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009