Nazwa pełna

FROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000328969

NIP

9512281260

REGON

141840357

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 maja 2009 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub prezes zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 maja 2009 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 maja 2009 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009