Poprzednio

POWIŚLE PARK

Nazwa pełna

PSG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000326053

NIP

7010167828

REGON

141738417

Adres siedziby

Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2009 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

81,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działajacych łącznie lub członek zarządu działający z prokurentem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

611,2 tys. zł

2013 r.

26,4 tys. zł

2012 r.

26,9 tys. zł

2011 r.

24 tys. zł

2010 r.

25 tys. zł

2009 r.

434,6 zł

2009
2010
2011
2012
2013
2020
434,6 zł 25 tys. zł 24 tys. zł 26,9 tys. zł 26,4 tys. zł 611,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@PSGINWESTYCJE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010