Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OLSZTYNIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS

0000325700

NIP

7390403375

REGON

000616936

Adres siedziby

Plac Konstytucji 3 Maja 2A, 10-589 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 marca 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał docelowy

3,8 mln zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Akt notarialny z dnia 27. 05. 2019r. , rep. A nr 8029/2019, notariusz jan jodłowski, kancelaria notarialna w warszawie

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

23,6 tys. zł

2017 r.

16,6 tys. zł

2016 r.

492,4 tys. zł

2015 r.

841,7 tys. zł

2014 r.

1,1 mln zł

2013 r.

1,4 mln zł

2012 r.

1,7 mln zł

2011 r.

787,9 tys. zł

2010 r.

2,6 tys. zł

2009 r.

4,3 tys. zł

2006 r.

2,9 tys. zł

2004 r.

1,7 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
1,7 tys. zł 2,9 tys. zł 4,3 tys. zł 2,6 tys. zł 787,9 tys. zł 1,7 mln zł 1,4 mln zł 1,1 mln zł 841,7 tys. zł 492,4 tys. zł 16,6 tys. zł 23,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PKS-OLSZTYN.PL

Adres e-mail

HTTP://WWW.PKS.OLSZTYN.PL./

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009