Nazwa pełna

FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000324112

NIP

7010170517

REGON

141752794

Data rejestracji

27 lutego 2009 r.

Adres siedziby

Drawska 7, 02-202 Warszawa, Polska

Cel działania

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w działalności gospodarczej i popierająca utalentowanych studentów i absolwentów zajmujących się problematyką gospodarczą. Fundacja poprzez swoje działania w zakresie budowy kapitału intelektualnego przyczynia się do umacniania regionalnego, skonsolidowanego rynku kapitałowego w europie środkowo - wschodniej, z giełdą papierów wartościowych w warszawie s. A. Jako wiodącym składnikiem tego rynku

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

41,2 tys. zł

2019 r.

414,3 zł

2013 r.

3,1 tys. zł

2009 r.

3,7 tys. zł

2009
2013
2019
2020
3,7 tys. zł 3,1 tys. zł 414,3 zł 41,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

185,5 tys. zł

156,4 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub łącznie dwóch członków zarządu fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009