Nazwa pełna

FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000324112

NIP

7010170517

REGON

141752794

Data rejestracji

27 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

8 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub łącznie dwóch członków zarządu fundacji.

  • Od 27 lutego 2009 r.

    PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009