FUNDACJA

Numer KRS

0000324112

Numer NIP

7010170517

Numer REGON

141752794

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  • 73, 12, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
  • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  • 94, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH