Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 lutego 2009 r.

KRS

0000324112

NIP

7010170517

REGON

141752794

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub łącznie dwóch członków zarządu fundacji.

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009

Ta organizacja ma jeszcze 24 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »