Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 26.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.11.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 31.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.09.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.10.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 11.12.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 28.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 09.08.2010

  13. 03. 2009 - 31. 12. 2009

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 13. 03. 2009 - 31. 12. 2009