Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

41,2 tys. zł

2019 r.

414,3 zł

2013 r.

3,1 tys. zł

2009 r.

3,7 tys. zł

2009
2013
2019
2020
3,7 tys. zł 3,1 tys. zł 414,3 zł 41,2 tys. zł