Nazwa pełna

FUNDACJA SENDZIMIRA

KRS

0000316743

NIP

5130177923

REGON

120808077

Adres siedziby

Wiarusa 11 / 3, 32-087 Zielonki, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 października 2008 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadzenia woli, pisma oraz wszelkie dokumenty, na mocy którychfundacja zaciąga zobowiązania majatkowe w jej imieniu podpisuje jeden, dowolny członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

20,8 tys. zł

2013 r.

684,7 zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

3,3 mln zł

2,8 mln zł

Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014