Poprzednio

PCC CONTAINERS

Nazwa pełna

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000297665

NIP

7491968481

REGON

532471265

Adres siedziby

Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 stycznia 2008 r.

Kapitał zakładowy

137,5 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

137,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki są upoważnieni prezes zarządu i wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

9 tys. zł

2020 r.

73,1 tys. zł

2019 r.

62,1 tys. zł

2018 r.

133 mln zł

2015 r.

848,2 tys. zł

2014 r.

6,5 mln zł

2013 r.

16,3 mln zł

2012 r.

54,4 mln zł

2012
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2023
54,4 mln zł 16,3 mln zł 6,5 mln zł 848,2 tys. zł 133 mln zł 62,1 tys. zł 73,1 tys. zł 9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

220,1 mln zł

89,5 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007