Poprzednio

PCC CONTAINERS

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

313,7 mln zł

127,5 mln zł