Nazwa pełna

"ELECTROLUX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000029692

NIP

5210084388

REGON

011020824

Adres siedziby

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

272,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, członek zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem lub 2 (dwóch) prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  272,7 mln zł

  Liczba udziałów

  181821

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 7 marca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 7 marca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

433,9 tys. zł

2022 r.

31 mln zł

2021 r.

34,5 mln zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

25,4 mln zł

2018 r.

26,2 mln zł

2017 r.

412,3 tys. zł

2016 r.

47,6 mln zł

2015 r.

43,4 mln zł

2014 r.

43 mln zł

2013 r.

26,1 mln zł

2012 r.

21,1 mln zł

2011 r.

25,3 mln zł

2010 r.

28,3 mln zł

2009 r.

10 mln zł

2008 r.

5,6 mln zł

2007 r.

5,5 mln zł

2006 r.

595 tys. zł

2005 r.

3,7 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,7 mln zł 595 tys. zł 5,5 mln zł 5,6 mln zł 10 mln zł 28,3 mln zł 25,3 mln zł 21,1 mln zł 26,1 mln zł 43 mln zł 43,4 mln zł 47,6 mln zł 412,3 tys. zł 26,2 mln zł 25,4 mln zł 1 mln zł 34,5 mln zł 31 mln zł 433,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30335 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000