Nazwa pełna

MCI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000029655

NIP

8961158226

REGON

931189821

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest: 1) współdziałanie dwóch członków zarządu spółki, z których jeden powinien być prezesem zarządu spółki, lub 2) współdziałanie dwóch członków zarządu spółki będącymi wiceprezesami zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 20 lipca 2001 r.

  Wartość udziałów

  15,5 mln zł

  Liczba udziałów

  31079

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7832 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001