Dane aktualne

Nazwa pełna

MCI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

KRS

0000029655

NIP

8961158226

REGON

931189821

Kapitał zakładowy

15.6 mln zł

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych I towarów giełdowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest: 1) współdziałanie dwóch członków zarządu spółki, z których jeden powinien być prezesem zarządu spółki, lub 2) współdziałanie dwóch członków zarządu spółki będącymi wiceprezesami zarządu spółki.

Wspólnicy
 • 31.079 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.539.500,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7832 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 38 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »