Nazwa pełna

CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000292697

NIP

6211766216

REGON

300747557

Data rejestracji

14 listopada 2007 r.

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

179 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa prezes zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 22 czerwca 2012 r.

  Wartość udziałów

  179 tys. zł

  Liczba udziałów

  179

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 17 czerwca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008