Nazwa pełna

MEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000289412

NIP

5252399429

REGON

141028970

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2007 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do reprezentowania jej przed sądami i innymi organami są uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie".

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 90 udziałów o łącznej wartości 45.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 10 udziałów o łącznej wartości 5.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 2 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 2 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 1 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW