Nazwa pełna

CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000285783

NIP

8732898418

REGON

850359556

Adres siedziby

Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 sierpnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

10,3 mln zł

Kapitał wpłacony

10,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu uprawniony jest samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu spółki we wszystkich sprawach, niezależnie od wartości świadczenia będącego przedmiotem zobowiązania lub prawa będącego przedmiotem rozporządzenia. Każdy z pozostałych członków zarządu uprawniony jest samodzielnie składać oświadczenia woli, przy czym jeżeli wartość świadczenia będącego przedmiotem zobowiązania lub prawa będącego przedmiotem rozporządzenia przekracza 500000 (pięćset tysięcy) złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3 mln zł

2021 r.

2,5 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

76,8 tys. zł

2018 r.

106,9 tys. zł

2017 r.

188,3 tys. zł

2016 r.

78,5 tys. zł

2015 r.

170,9 tys. zł

2014 r.

150,5 tys. zł

2013 r.

138,3 tys. zł

2012 r.

140,7 tys. zł

2011 r.

324,7 tys. zł

2010 r.

15,7 mln zł

2009 r.

475,6 tys. zł

2008 r.

184,1 tys. zł

2007 r.

163,1 tys. zł

2006 r.

142 tys. zł

2005 r.

94,5 tys. zł

2004 r.

158,9 tys. zł

2003 r.

844,2 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
844,2 tys. zł 158,9 tys. zł 94,5 tys. zł 142 tys. zł 163,1 tys. zł 184,1 tys. zł 475,6 tys. zł 15,7 mln zł 324,7 tys. zł 140,7 tys. zł 138,3 tys. zł 150,5 tys. zł 170,9 tys. zł 78,5 tys. zł 188,3 tys. zł 106,9 tys. zł 76,8 tys. zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł 3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007