Poprzednio

KRONOSPAN

Nazwa pełna

KRONOSPAN OSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000284841

NIP

7822391467

REGON

300573382

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 lipca 2007 r.

Kapitał zakładowy

31,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przysługuje prezesowi zarządu samodzielnie lub dwóm członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu razem z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  31,5 mln zł

  Liczba udziałów

  63000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

22,5 mln zł

2020 r.

12 mln zł

2019 r.

19 mln zł

2018 r.

26,3 mln zł

2017 r.

7,5 tys. zł

2016 r.

10,1 mln zł

2015 r.

694,9 tys. zł

2011 r.

125,4 mln zł

2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2023
125,4 mln zł 694,9 tys. zł 10,1 mln zł 7,5 tys. zł 26,3 mln zł 19 mln zł 12 mln zł 22,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2007