Nazwa pełna

"CENTRALOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000027654

NIP

5252272930

REGON

017265509

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem oraz dwóch prokurentów łącznie.

  • Od 8 lutego 2008 r.

    PREZES ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 100 udziałów o łącznej wartości 50.000,- złotych

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002