Nazwa pełna

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000271562

NIP

9542583988

REGON

240524697

Adres siedziby

Ks.piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 stycznia 2007 r.

Kapitał zakładowy

8,8 mld zł

Kapitał wpłacony

8,8 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent.

Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

30,06 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

TPE

Liczba wyemitowanych akcji:

1,8 mld

Wartość rynkowa:

4,9 mld zł

Decyzje UOKiK

10 stycznia 2022 r.

DKK-3/2022

Kontrola koncentracji

20 grudnia 2021 r.

DKK-295/2021

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 60 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

130,2 mln zł

2022 r.

247,4 mln zł

2021 r.

229,5 mln zł

2019 r.

2,3 mln zł

2017 r.

2,9 mln zł

2012 r.

2,4 mln zł

2009 r.

16,2 tys. zł

2008 r.

82,2 tys. zł

2008
2009
2012
2017
2019
2021
2022
2023
82,2 tys. zł 16,2 tys. zł 2,4 mln zł 2,9 mln zł 2,3 mln zł 229,5 mln zł 247,4 mln zł 130,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

741,6 tys. zł

625 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.TAURON.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006