Poprzednio

ENERGETYKA POŁUDNIE

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

741,6 tys. zł

625 tys. zł