Poprzednio

ENION ENERGIA

Nazwa pełna

TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000270491

NIP

6762337735

REGON

120378027

Adres siedziby

Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

479 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

30 grudnia 2022 r.

RKR-5/2022

Klauzule niedozwolone

28 listopada 2016 r.

RWR-11/2016

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,3 tys. zł

2017 r.

13,9 tys. zł

2010 r.

407,5 zł

2009 r.

1,7 mln zł

2008 r.

11,9 tys. zł

2008
2009
2010
2017
2020
11,9 tys. zł 1,7 mln zł 407,5 zł 13,9 tys. zł 3,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007