Poprzednio

HS WROCŁAW

Nazwa pełna

UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000268287

NIP

7010046036

REGON

140756442

Adres siedziby

Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 listopada 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

127,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do reprezentowania spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działajacy łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU- OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

133,2 tys. zł

2019 r.

11,7 mln zł

2018 r.

626,4 tys. zł

2017 r.

126,4 tys. zł

2016 r.

165,9 tys. zł

2015 r.

84,8 tys. zł

2013 r.

11,1 mln zł

2012 r.

56,5 mln zł

2011 r.

6,1 mln zł

2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,1 mln zł 56,5 mln zł 11,1 mln zł 84,8 tys. zł 165,9 tys. zł 126,4 tys. zł 626,4 tys. zł 11,7 mln zł 133,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

26,2 mln zł

12 mln zł

2007 - 2013

1

25 mln zł

5,8 mln zł

Łącznie

3

51,2 mln zł

17,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007