Nazwa pełna

CEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000266114

NIP

5252374406

REGON

140681780

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 października 2006 r.

Kapitał zakładowy

1,4 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 20 kwietnia 2016 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • KONTROLA NAD SPÓŁKĄ WYNIKAJĄCA Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,4 mld zł

  Liczba udziałów

  1392105

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

12,2 tys. zł

2012 r.

19,8 tys. zł

2010 r.

1,5 tys. zł

2010
2012
2013
1,5 tys. zł 19,8 tys. zł 12,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006