Nazwa pełna

MAGNUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264536

NIP

1070006103

REGON

140823345

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2006 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego: działanie członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie; - w przypadku zarządu wieloosobowego: działanie dwóch członków zarządu łącznie, członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie."

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007