Nazwa pełna

DIRA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000263630

NIP

5252372608

REGON

140665277

Adres siedziby

Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 września 2006 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do reprezentowania jej przed sądami i innymi organami są uprawnieni dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie."

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 1 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  27,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  55

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  20,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  41

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007