Nazwa pełna

BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000263422

NIP

9471800271

REGON

471987671

Adres siedziby

Jana Kilińskiego 66, 90-118 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 września 2006 r.

Kapitał zakładowy

38,5 mln zł

Kapitał wpłacony

38,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

153,2 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

17 lutego 2016 r.

DKK-26/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

4 tys. zł

2013 r.

171 tys. zł

2012 r.

88 tys. zł

2010 r.

413,7 tys. zł

2006 r.

4 tys. zł

2006
2010
2012
2013
2015
4 tys. zł 413,7 tys. zł 88 tys. zł 171 tys. zł 4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.BFFGROUP.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006