Poprzednio

VATTENFALL HEAT POLAND

Nazwa pełna

PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000025667

NIP

5250000630

REGON

010381709

Adres siedziby

Modlińska 15, 03-216 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,7 mld zł

Kapitał wpłacony

1,7 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

3 grudnia 2020 r.

DOK-5/2020

Porozumienia ograniczające konkurencję

29 czerwca 2016 r.

DKK-94/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 63 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

95,9 mln zł

2021 r.

28,6 mln zł

2020 r.

33,4 mln zł

2019 r.

44,9 mln zł

2018 r.

61,9 mln zł

2017 r.

74,4 mln zł

2016 r.

97,8 mln zł

2015 r.

81,6 mln zł

2014 r.

123,8 mln zł

2012 r.

31,1 mln zł

2011 r.

18,4 mln zł

2010 r.

863,2 zł

2009 r.

35 mln zł

2007 r.

40,7 tys. zł

2006 r.

8,5 mln zł

2004 r.

330,6 tys. zł

2004
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
330,6 tys. zł 8,5 mln zł 40,7 tys. zł 35 mln zł 863,2 zł 18,4 mln zł 31,1 mln zł 123,8 mln zł 81,6 mln zł 97,8 mln zł 74,4 mln zł 61,9 mln zł 44,9 mln zł 33,4 mln zł 28,6 mln zł 95,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

25,9 mln zł

5,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

INFO@TERMIKA.PGNIG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 38440 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000