Poprzednio

VATTENFALL HEAT POLAND

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

25,9 mln zł

5,6 mln zł