Nazwa pełna

MB CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000252334

NIP

5252366424

REGON

140553041

Adres siedziby

Z. Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 maja 2006 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do reprezentowania jej przed sądami i innymi organami są uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  28 tys. zł

  Liczba udziałów

  280

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

18 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006