Nazwa pełna

ICR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000248957

NIP

7822342138

REGON

300180642

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 stycznia 2006 r.

Kapitał zakładowy

52,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu. Przy zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli w imieniu spółki są składane jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 18 stycznia 2006 r.

  Wartość udziałów

  17,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 stycznia 2006 r.

  Wartość udziałów

  17,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 stycznia 2006 r.

  Wartość udziałów

  17,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  35

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

651,5 tys. zł

2020 r.

1,4 mln zł

2013 r.

513,4 tys. zł

2012 r.

4,6 tys. zł

2012
2013
2020
2021
4,6 tys. zł 513,4 tys. zł 1,4 mln zł 651,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ICR.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006